Introductie Advies en ondersteuning Stijl van werken Portfolio Contact  
 

Behalve voor advies op consultancybasis kan Wouters HRM u ook van dienst zijn in de vorm van interim-management, waarbij u gedurende een bepaalde tijd extra capaciteit inhuurt.

Dit kan zowel leidinggevende - als adviseursposities betreffen. Wouters HRM draagt dan zorg voor continuering van uw activiteiten en vult tijdelijk de onbezette plaats op uw HR-afdeling in.

Opdrachten worden alleen aangenomen indien de gevraagde deskundigheid en competenties bij de interim-manager aanwezig zijn en er een “klik” is tussen organisatie en interim-manager.

Bevindt uw organisatie zich in een veranderingsfase, weet u niet hoe het toekomstige bezettingsplan er gaat uitzien maar heeft u nu extra capaciteit nodig op uw HR-afdeling? Heeft u extra ondersteuning nodig bij een reorganisatie, fusie, out- of insourcing? Speelt er een arbeidsconflict? Wordt het tijd de arbeidsvoorwaarden van diverse onderdelen van uw organisatie te gaan harmoniseren? Vindt uw OR dat uw arbeidsvoorwaarden niet meer up to date zijn? Wordt uw personeelsinformatiesysteem onvoldoende benut? Is een collega vertrokken en nog geen opvolging voorhanden? Heeft uw afdeling te kampen met piekdrukte? Is er een collega met zwangerschapsverlof of langdurig ziek? Neemt een collega een sabbatical?

In dergelijke gevallen kunt u een beroep doen op Wouters HRM!

 
     

Creative Source Design